Šablony MŠ Vyšehrádek

Montessori Mateřská škola Vyšehrádek s.r.o., vstoupila do realizace dvouletého projektu od 1. 11.2022, který je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Šablony MŠ Vyšehrádek

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003230

Doba realizace: 1. 11. 2022 -31. 10. 2024

Operační program: Operační program Jan Amos Komenský

Příjemce dotace: Montessori mateřská škola Vyšehrádek s.r.o.Cíl projektu: Cílem projektu je osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů mateřské školy prostřednictvím dalšího vzdělávání, inovativní a zájmové vzdělávání dětí a spolupráce s rodiči dětí a veřejností.