O nás

Vyšehrádek vznikl 17.března 2010.
Naším cílem je cesta
, kde se chceme potkávat s těmi, kdo se snaží být svému dítěti přínosem a zdravou oporou.
Chceme se potkávat s dětmi a vytvářet jim takové podmínky, které je povedou ke kreativitě a smysluplnému využívání jejich času v radosti, při hře i vzdělání. Tím máme šanci i my dospělí naučit se něco od nich.
Chceme se potkávat s těmi lidmi, kteří se sami aktivně snaží využít svého času k relaxaci či aktivitě, která je posune zas o kousek dál, a třeba se i něco nového naučí, nebo se inspirují a motivují.
Rádi bychom, aby se tito lidé v rámci rodin potkávali a sdružovali. Aby si předávali své zkušenosti, názory a komunikovali spolu.
Naším cílem je vytvářet takové prostředí a možnosti, které povedou k tomu, aby se děti, dospělí a senioři setkávali, hráli si, respektovali se, a sdíleli spolu svůj čas ne proto, že musejí, ale že chtějí.
Snažíme se, aby aktivity a program Vyšehrádku v sobě zahrnoval jak stránku relaxační, oddychovou, tak i stránku vzdělávací a tvořivou.