Montessori dílnicky

Montessori dílničky - pro rodiče a děti
( 2 - 3 roky )

Ve Vyšehrádku čeká na Vás a Vaše děti prostor, kde mohou zažít dobrodružství
z objevování světa. V připraveném prostředí naší školky společně aktivně pracujeme,
pozorujeme a zkoumáme vše, co nás zajímá. My jako rodiče se účastníme klidně a
s úžasem jako by to bylo zase poprvé!
Kde a kdy?
Komunitní centrum Jasoň
Putimská 716/4, Praha 4 – Písnice
Od 2.11.2023 každý čtvrtek 15.30 – 16.30
pracovna pro rodiče a děti 2 – 3 leté
Prostory: školka (žlutá třída)
Co Vás čeká a nemine?
Děti si vyberou, které aktivitě se budou věnovat, s jakými pomůckami budou pracovat. Tyto
„aktivity“ jsou přizpůsobené jejich věku a potřebám odpovídajícím jejich přirozenému vývoji.
Lekce jsou upravovány dle momentálních potřeb a věku dětí. Děti pracují samostatně, nebo i
s kamarády. Dle svého zájmu si vybírají aktivity. K dispozici je i oblíbená překážková dráha.
Potřebujeme plné nasazení Vás – rodičů – pro „bezpečné zkoumání“ a udržení připraveného
prostředí .
Najdeme si i čas na povídání a Vaše otázky, a to nejen ze světa Montessori. Chtěly bychom
maminky i děti seznámit s principy Montessori pedagogiky, s jednotlivými pomůckami a
zároveň je inspirovat, jak je využívat v běžném životě nebo jak si pomůcky připravit a
případně vyrobit doma.
Proč a pro koho?
Dílničky jsou určené pro všechny, kteří si chtějí užít společný čas se svými dětmi
v připraveném prostředí Montessori školky. Také je vždy doporučujeme před nástupem do
školky, kdy se děti a Vy rodiče můžete seznámit s prostředím školky a s námi jakožto
průvodci dětí. Adaptace dětí poté probíhá klidněji, protože jsou zvyklé na prostředí školky i
na průvodce.
Za kolik?
Cena za jednu dílničku při předplatném je 180,- Kč (dospělý a 1 dítě). Vstupné je formou
permanentky, která obsahuje 10 vstupů (1800,- Kč), nebo Vstupy si můžete vybrat v průběhu
3 měsíců. Nabízíme možnost 4 náhrad, které budou omluveny alespoň jeden den předem.
V ceně je svačinka pro děti (kterou si samy chystají v rámci Montessori prostředí i ti
nejmenší).
Omluvy na: 777 752 495, plus Twigsee.
Jednorázové vstupné na dílničku je 250 Kč (dospělý a 1 dítě).