Ceník

Ceník

Pro děti od 3 let do 6 (max. 7) let věku

Dopolední program 7.30 – 12.45

Celodenní program 7.30 – 16.30

Počet dnů v týdnu

Dopoledne 7:30- 12:45 /měsíčně

Celodenní 7:30 – 16:30 /měsíčně

   

3 dny

7 400 Kč

8 700Kč

   

5 dnů

9 900Kč

10 900Kč

Kroužky pro děti ve školkovém čase jsou v ceně školkovného.

Příspěvky na exkurze, divadla a akce nad rámec školkovného programu se hradí zvlášť, každý z rodičů tak přispívá pouze na tu akci, které se jeho dítě zúčastní.

Stravné (svačinka, oběd, pitný režim) se hradí zvlášť a cena za dopolední program je 78,-Kč, za celodenní program je 105,-Kč. V případě varianty DIET, která je na lékařské doporučení je cena o 10,-Kč vyšší než je ceníková cena, v ceně je krabička a zašokování. Stravné je možné odhlásit den předem v pracovní den do 09:00 hod.