Kroužky

KROUŽKY


Jóga 

Děti se setkávají se základy jógy hravým a spontánním způsobem. Různá cvičení podporují jejich koordinaci a hrubou motoriku. Zklidňující a dechové cviky, které dětem představujeme, se často stávají nástroji, pomocí kterých děti můžou zvládat stresující a nepříjemné situace v běžném životě. Schopnost zklidnit se a dosáhnout soustředění, které se při cvičení jógy přirozeně rozvíjejí, jsou pro děti užitečné při práci s pomůckami. Důraz klademe na samotný prožitek a radost z pohybu. 

Angličtina

V předškolním věku mají děti senzitivní fázi na jazyk – dokážou tedy jakýkoli jazyk vstřebat a bez většího úsilí zvládnout. Nejsilnější je tato schopnost do 2 let věku. Do 6 let věku je pak stále velmi dobrá. Záleží samozřejmě na frekvenci setkávání s cizím jazykem a výsledek je jiný při pobytu v cizojazyčném prostředí nonstop, a naopak při setkání s jazykem v menší intenzitě. První fáze osvojování jazyka je pasivní, dítě se učí reagovat na slova, spojovat zvuk s významem. Angličtina probíhá u dětí „bezpřekladovou“ metodou, tedy výhradně anglicky. 

Dramaťáček 

Dramatický kroužek nabízí dětem první zkušenost s dramatickou výchovou. Vede děti nejen k umělecké činnosti, ale také k samostatnému uvažování, projevu a rozvoji jejich osobnosti.  Dramatické hry a cvičení rozvíjejí schopnost vyjadřování, pohybové i komunikativní dovednosti. Děti se učí kultuře řeči a pohybu, správné výslovnosti a procvičují si paměť na kratších útvarech (básničky, monology, dialogy…) 

Metody dramatické hry vychází z přirozené dětské napodobivé hry, zařazuje se např. hra v roli. Děti se tak seznamují s různými možnostmi chování a dochází tak k posílení vztahů ve skupině. To pomáhá kontrolovat vlastní emoce, podporuje sebedůvěru a také napomáhá uvolnění jak psychickému, tak tělesnému. Rozvíjí se představivost a schopnost vnímání svého těla a spontánní sebevyjádření. Kroužek stimuluje trpělivost, přináší nadšení pro společnou práci, vyžaduje smysl pro povinnost a zodpovědnost. Prostřednictvím kroužku rozvíjíme u dětí zábavnou formou všechny složky osobnosti, a to zejména sociální a komunikační dovednosti, které jsou tolik potřebné pro předškolní věk.

Flétna 

Zobcová flétna je jedním z nejsnáze zvládnutelných hudebních nástrojů. Takže pro první pokusy je naprosto ideální předškolní věk. Zároveň má hra na zobcovou flétnu pozitivní vliv na zdraví dítěte, respektive na dýchací ústrojí. Pomocí hry na tento hudební nástroj si dítě osvojí správnou techniku dýchání a posiluje svaly bránice, dochází k pročištění dýchacích cest a zvyšuje se kapacita plic. Proto je doporučován nejen dětem alergickým a astmatickým, ale přirozeně i zdravým (prevence onemocnění horních cest dýchacích). Dýchací cvičení se využívají také v logopedii. Hra na hudební nástroj probouzí vřelý vztah k hudbě. 

Vědecké pokusy 

Děti si užijí zábavu, a ještě se při tom naučí něco o tom, jak věci fungují kolem nás. Ani si toho nejsou vědomy, ale získávají základy fyziky a vlastně všech přírodních věd v praxi. 

Tvoření a řemesla

 Všechny výtvarné činnosti jsou připravené a realizované podle Montessori principů, které děti dobře znají. Jsou tedy úplně přirozenou součástí prostředí dítěte. Děti vnímají, že každý může tvořit a malovat. Vidí, že každý z nás maluje různě a všechny tyto formy jsou respektované ve své jedinečnosti. Tato zkušenost ze školky se pak přirozeně projevuje v dospělém životě jako respekt, úcta a zodpovědnost za různé formy a oblasti našeho kulturního dědictví.

 

Vaření

Učíme se rozeznat druhy zeleniny, ovoce a společně přijdeme na to, jak je možné z obyčejných surovin připravit neuvěřitelné a chutné věci k jídlu. Povídáme si o postupech při práci se surovinami, učíme se pracovat s receptem, seznamujeme se s kuchyňskými nástroji, základy hygieny a bezpečnosti v kuchyni. Využijeme a zapojíme i naše smysly. Při vaření děti spolupracují ve skupině a po celou dobu udržují pořádek na svém pracovním místě. Potravinami neplýtvají. Závěrem sdílejí a vzájemně oceňují svou práci.

JALEPOZI 

Je kroužek, který po rozluštění tajemného názvu prozrazuje, o co se zajímáme!

Na kroužek nás svolává Vivaldi a jeho Four seasons, poté se přivítáme básničkou s pohybem: Jaro, léto, podzim, zima. V každé době je mi prima.

V průběhu roku si povídáme o daném ročním období, někdy se zaměříme na poznávání pomocí písniček, pohybového ztvárnění činností, na podzim tvoříme z listů a také zvířátka z kaštanů, nebo jdeme pouštět draky. Také si vyprávíme příběhy “příběh dýně”, nebo děláme pokusy (led, sníh…). Když přijde jaro, patří sem také práce na zahradě a pěstování. Zároveň kroužek někdy využijeme, jako možnost více prozkoumat nějaký z našich projektů (masopustní výroba masek, výroba vlajek…) a kroužek také slouží pro prezentace předškoláků a rodičů. Společně se rozloučíme básničkou, kterou jsme se přivítali.