Tým

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

horní zleva: Veronika Stárková, Jakub Hofman, Andrea Matysová, Jana Běhounková,
dolní zleva: Jana Hofmanová, Markéta Kalertová, Anička Staňková, Monika Kaňková

Veronika Stárková

zakladatelka Vyšehrádku, organizuje činnost ve Vyšehrádku,  učitelka v MŠ a lektorka Akreditovaných Montessori kurzů pořádaných Montessori školkou a vzdělávacím centrem Vyšehrádek s.r.o. Je zároveň občasnou lektorkou ve spřízněných nejen Montessori zařízeních v ČR.
“K práci s dětmi mne přivedla naše dcera Marie a posléze syn Melichar. Moje činnost ve Vyšehrádku se stala osobním naplněním. Na své práci si vážím toho, že se stále „něco děje“ a je stále „co se učit“.

Vystudovala Oděvní průmyslovou školu v Plzni. V roce 2007 navštěvovala studium na PVŠPS při PPF Praha, absolvovala víkendové kurzy arteterapie, Rogers terapie.
Absolvovala v průběhu práce s dětmi: certifikát MŠMT ČR- pohybové hry s dětmi, absolvování semináře ČASPV cvičení rodičů s dětmi, zajímavé semináře Montessori, Akreditovaný – Diplomový Montessori kurz pro věk 3 – 6 let ve společnosti Montessori ČR. Montessori kurz pro věk 0-3 ve Společnosti Montessori ČR (ukončení v září 2015).

Jana Běhounková

Ředitelka a učitelka MŠ.
K výchově a vzdělávání Montessori cestou mě přivedly mé vlastní děti. V Montessori školce Vyšehrádek pracuji od roku 2014 a je pro mě důležité, že mohu předávat to, v co věřím. Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu a Střední pedagogickou školu obor „Předškolní a mimoškolní pedagogika“ a prošla dalšími kurzy, které mi pomohly rozšířit mé vědomosti.
Absolvovala jsem :
Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání – Akreditovaný kurz MŠMT Respektovat a být respektován
Centrum holistického vzdělávání kurzy, Dr. Eva Štarková – Montessori filozofie, praktický život – aktivity každodenního života, smyslový život – rozvíjení smyslů, 0-6 let a Montessori filozofie – rozvíjení matematického myšlení geometrie, 1-12 let
Spol. Pro Rodinu, o.p.s. – Lektorský rekvalifikační kurz MŠMT – Lektor práce s rodinou s rozšířeným blokem Montessori pro věk 3-6let
Společnost Montessori, o. s. kurz  Montessori cestou – jak podpořit přirozený vývoj dítěte do 3 let
Společnost Montessori, o. s. – Akreditovaný kurz MŠMT Montessori pedagogiky – pro využití v předškolním vzdělávání pro děti 3-6 let
Aktivně jsem se zajímala i o pokračování Montessori vzdělávání dětí na základních školách. Zkušenosti jsem získávala na ZŠ Kouzelné školy první trojročí a na ZŠ Na Beránku – část Montessori první trojročí. Na ZŠ Na Beránku – část Montessori jsem vedla kurz Montessori předškoláci. MŠ
Poznávání a předávání Montessori metodiky dětem mě naplňuje a jsem otevřená se dělit o vše, co z tohoto směru vím a stále poznávám. Děti mě učí vnímat svět přítomnosti, umění naslouchat, užívat si radosti běžného života a objevovat svět.

Markéta Kalertová

Učitelka MŠ Vyšehrádek, lektorka pracoven pro rodiče s dětmi,  lektorka víkendových pedagogických kurzů pro dospělé ve vzdělávacím centru Vyšehrádek.

Přes 10 let jsem každodenním účastníkem procesu vzdělávání dětí a jejich pozitivní formování  je mým velkým koníčkem. Od ukončení Střední pedagogické školy se tomuto povolání věnuji se zájmem a láskou. Pracovala jsem v soukromých zařízeních, vedla cvičení pro děti, hru na hudební nástroje (klavír, flétna) a i během praxí ve státních zařízeních jsem zároveň hledala svojí cestu v přístupu k dětem. Vždy byl pro mě důležitý respektující přístup a následné podrobné setkání s Montessori pedagogikou mě uchvátilo a inspirovalo.

Absolvovala jsem několik pedagogických kurzů (pohybové kurzy, kurz cvičení jógy pro děti, Respektovat a být respektován) a všechny Montessori certifikované kurzy u paní Dr. Štarkové doplněné kurzy od Společnosti Montessori ČR. Moje potřeba stále se učit a objevovat vyústila v roce 2015 v absolvování akreditovaného diplomového kurzu ve Společnosti Montessori (3-6let).

Největší a každodenní „školou“ a inspirací jsou však pro mě děti samotné včetně mých synů Voltěcha a Eduarda.
Od roku 2010 pracuji ve Vyšehrádku, kde mohu naplno a s radostí uplatnit své zkušenosti. Práce s dětmi a předávání informací rodičům a průvodcům (pedagogům) mě velmi naplňuje a těší mě spolupráce se spokojenými a pozitivně motivovanými děti.

Anička Staňková

Ve Vyšehrádku jsem zaměstnaná od roku 2013.
Přivedl mě sem můj syn, se kterým jsem navštěvovala cvičení pro děti, které Vyšehrádek organizoval.
Od té doby jsem zde. Poznala jsem Montessori pedagogiku, která mě  velice zaujala a líbila se mi pro mého syna, který se v této metodice také vzdělává a navštěvuje ZŠ Montessori.
Začala jsem ve Vyšehrádku pracovat a absolvovala jsem vzdělávací víkendové semináře Montessori. Postupně jsem si hledala své uplatnění ve školce, protože kromě práce s dětmi, jsem měla potřebu usnadnit práci učitelům a dovolit jim komfort věnovat se plně dětem.
A tak ve Vyšehrádku uklízím, připravuji svačinky, vydávám obědy, připravuji dětem odpočinek po obědě, kontroluji pomůcky, a když je potřeba, zaskočím i u hlídání dětí.
Absolvovala jsem školení První
pomoci u dětí  od Českého červeného kříže.

Andrea Matysová

Učitelka MŠ.
Kdysi jsem učila dospěláky v jazykových kurzech angličtinu, měla jsem 2 kočky, přítele a bydleli jsme na Palmovce. Teď mám kočku, psa, rybky, manžela, dvě děti, dvě zamluvená morčata a bydlíme na venkově. Dospěláky už učit nechci, pořád chtěli něco překládat, vysvětlovat gramatiku a neměli pochopení, když jsem jim hrála divadélko s Duplo figurkami.
Po mateřské dovolené jsem si prošla ročním kurzem Montessori pedagogiky pro předškolní děti a dvouletým studiem předškolní pedagogiky.
Třetím rokem jsem členem hvězdného týmu ve Vyšehrádku. Děti mě slyší mluvit česky i anglicky a někdy si ani nevšimnou, že jsem zase „přepla“😉 Jojó, teď teprve mě ta angličtina baví.

Monika Kaňková

Učitelka MŠ.
Svoji první zkušenost s dětmi předškolního věku jsem získala během studia
Střední pedagogické školy. Tam jsem absolvovala několik bloků povinných
praxí, které mě provedly různými typy zařízení. Zde jsem se poprvé setkala s
Montessori pedagogikou, která mě hned nadchla.
Po maturitě jsem nastoupila na bakalářské studium Speciální pedagogiky na Univerzitě Karlově, které
právě dokončuji.
V r. 2018 mě osud zanesl do Vyšehrádku, čímž se mi otevřela nová životní
kapitola. Jeho atmosféra mě ihned přesvědčila, že tohle je pro mě to pravé. Práce s dětmi je pro mě koníčkem, baví mě poznávání jednotlivých osobností a pozorování jejich dalšího vývoje

Štěpánka Poličová

Učitelka MŠ.
Vystudovala jsem předškolní pedagogiku na Karlově univerzitě se zaměřením na dramatickou výchovu.
Již během studia jsem v rámci praxe, navštívila Montessori školky a byla jsem doslova okouzlena. Proto i moje diplomová práce byla na téma Montessori pedagogiky, konkrétně jsem se zabývala oblastí matematiky. Po ukončení studia jsem nastoupila do první Montessori ZŠ Vybíralova na Černém mostě. Rok jsem zde pracovala jako asistent pedagoga v prvním trojročí. Po roce jsem se, společně s dvěma spřízněnými dušemi rozhodla, založit Montessori školku a začala moje krásná a dobrodružná „Montessori cesta“ za poznáním… 14 let jsem vedla Montessori dům a byla součástí úžasného kolektivu dětí, rodičů a samozřejmě kolegyň a kolegů. Měla jsem to štěstí, že jsem se mohla učit a čerpat informace od své první kolegyně, která v té době měla již AMI kurz.
Poté jsem absolvovala Montessori kurzy u paní Dr. Štarkové, Respektovat a být respektován a velkou ctí mi byly osobní konzultace a supervize od Hany Koucourové (AMI lektorka 3-6).
Během 14 let se z jedné školky staly dvě, společně s kolegou jsme založili Výkladní skříň, která se stala miniškolkou pro děti (2-3) a klubíkem pro rodiče s dětmi (0-2). To pro mne byla další úžasná zkušenost.  Děti jsem tak mohla poznávat a pozorovat jejich vývoj již od útlého věku a vytvořit si blízký vztah i s rodiči a to ještě před vstupem dětí do školky. Velký zlom v mém životě nastal po narození syna Jonáše. Cítila jsem, že potřebuji více prostoru, času a klidu pro roli mámy a školky jsem s důvěrou předala.

Je pro mne nyní radostí, se podílet na tak úžasném projektu, jakým je Vyšehrádek a celé komunitní centrum Jasoň. Těším se opět na setkávání s dětmi a jejich rodiči, kteří mi byli vždy inspirací. Přátelské vztahy, hledání společné cesty a vytváření bezpečného láskyplného prostoru pro všechny, kdo jsou jeho součástí, je pro mne prioritou. 

Jakub Hofman

Učitel MŠ.
Vystudoval jsem střední gymnázium Josefa Škvoreckého literárně humanitní.
V období studia jsem již jezdil na dětské tábory jako praktikant/vedoucí a zjistil jsem jakou radost mi dělá tvorba aktivit a her pro děti.

Ve volných chvílích jsem při studiu pomáhal v různých MŠ nebo LMŠ kde jsem se utvrdil v tom, že dělám s tou správnou věkovou skupinou a kde jsem nabíral své první zkušenosti. Rozhodující pro mě byl rok, který jsem strávil jako třídní učitel v předškolní třídě v Církevní MŠ Sluníčko. Po maturitě jsem se rozhodl cestovat po světě (Kanada, USA, Francie, Rumunsko, Ukrajina, …) při těchto cestách jsem často navštěvoval různé zahraniční školní instituce a zajímal se o jejich přístupy a aktivity. Především jsem byl osloven přístupem Montessori na Srí lance a přístupem  Freinet ve Francii. Po návratu z cest jsem se rozhodl plně věnovat pedagogice.
Právě studii UK pedagogika: Učitelství v MŠ a ve volných chvílích chodím pomáhat do různých školních institucí v kterých vedu kroužky s dětmi (hudební výchova, stolní hry, dramatická výchova, zahradnictví, …). V průběhu několika let jsem absolvoval i řady kurzů:
2017 Step by Step: Rozvoj předmatematické gramotnosti dětí v praxi v MŠ
2018 Step by Step: Základní kurz učitele MŠ
Mezi mé koníčky patří hudba a divadlo. 10 let jsem pracoval pro ND kde jsem se věnoval vážné hudbě a dětské dramatické výchově. Tyto zkušenosti jsem se rozhodl využít ve svém oboru, a proto pořádám dramatické nebo hudební kroužky kde děti seznamuji s různými hudebními nástroji, často spojenou s dramatizací, kterou děti zbožňují.