Zápis

PŘEDZÁPIS:

Dny otevřených dveří:

 • 24.4.2024, 17 – 18 hod.
  V případě zájmu nás kontaktujte na: 771 172 045. Rezervace nutná.

ŘÁDNÝ ZÁPIS

 • probíhá v termínu 3.5. – 15.5.2024

Místo řádného zápisu

 • Montessori mateřská škola Vyšehrádek s.r.o., Putimská 716/4, Praha 4

Zákonní zástupci doručí v uvedeném termínu:

 • 1) Žádost k přijetí k předškolnímu vzdělávání – vytisknutou, podepsanou (ke stažení)
 • 2) Evidenční list dítěte s potvrzením dětského praktického lékaře (ke stažení)
 • 3) Kopii rodného listu dítěte

Způsoby podání žádosti:

Vyplněnou a vytištěnou žádost spolu s dalšími dokumenty, které je možné si vytisknout či vyzvednout na dni otevřených dveří, odevzdejte v termínu řádného zápisu v mateřské škole jedním z těchto způsobů:

 • emailem – s elektronickým podpisem zákonného zástupce

(reditelka@vysehradek.cz )

 • osobním podáním ve škole (osobně po domluvě v předem stanoveném čase)
  Vždy po telefonické domluvě : +420 771 172 045, kontaktní osoba Jana Běhounková.

Po uzavření termínu zápisu obdrží zákonný zástupce do 15 pracovních dnů rozhodnutí ředitelky MŠ.

Jana Běhounková
Ředitelka Montessori mateřské školy Vyšehrádek s.r.o.