Zápis

PŘEDZÁPIS:

Dny otevřených dveří:

  • 3. 21.3. 11.4. 25.4. vždy od 17hod do 18 hod.

 V případě zájmu nás kontaktujte na: 771 172 045. Rezervace nutná.

ŘÁDNÝ ZÁPIS

  • probíhá v termínu 2.5. – 16.5.2022

Místo řádného zápisu

  • Montessori mateřská škola Vyšehrádek s.r.o., Putimská 716/4, Praha 4

Zákonní zástupci doručí v uvedeném termínu:

  • 1) Žádost k přijetí k předškolnímu vzdělávání – vytisknutou, podepsanou / stáhnout /
  • 2) Evidenční list dítěte s potvrzením dětského praktického lékaře / stáhnout /
  • 3) Kopii rodného listu dítěte

Způsoby podání žádosti:

Vyplněnou a vytištěnou žádost spolu s dalšími dokumenty, které je možné si vytisknout či vyzvednout na dni otevřených dveří, odevzdejte v termínu řádného zápisu v mateřské škole jedním z těchto způsobů:

  • emailem – s elektronickým podpisem zákonného zástupce (reditelka@vysehradek.cz )
  • osobním podáním ve škole (osobně po domluvě v předem stanoveném čase)

– termíny osobního předání: 3.5., 5.5, 6.5., 12.5., 13.5. v čase 9-11hod. vždy po telefonické domluvě : +420 771 172 045, kontaktní osoba Jana Běhounková

Po uzavření termínu zápisu obdrží zákonný zástupce do 15 pracovních dnů rozhodnutí ředitelky MŠ.

Jana Běhounková

Ředitelka Montessori mateřské školy Vyšehrádek s.r.o.