Ceník mini

Ceník

Pro děti od 2 let do 3 (max. 4) let věku
Dopolední program 8.00 – 12.30
Celodenní program 8.00 – 15.00

Počet dnů v týdnu

Dopoledne 8:00- 12:30 /měsíčně

Celodenní 8:00 – 15:00 /měsíčně

3 dny

6900 Kč

8200Kč

5 dnů

9400 Kč

10400Kč

   
   

 Kroužky pro děti ve školkovém čase jsou v ceně školkovného.
 Příspěvky na exkurze, divadla a akce nad rámec školkovného programu
se hradí zvlášť, každý z rodičů tak přispívá pouze na tu akci, které se jeho
dítě zúčastní.
Stravné (svačinka, oběd, pitný režim)se hradí zvlášť a cena za dopolední program je 78Kč, za celodenní program je 105Kč. Stravné je možné odhlásit den předem v pracovní den do 09.00 hod.