Ceník mini

Ceník

Pro děti od 2 let do 3 (max. 4) let věku

Dopolední program 8:00 – 12:30

Celodenní program 8:00 – 15:00

Počet dnů v týdnu

Dopoledne 8:00- 12:30 /měsíčně

Celodenní 8:00 – 15:00 /měsíčně

2 dny

4 800 Kč

5 600Kč

3 dny

6 900 Kč

8 200Kč

4 dny

8 400Kč

9 400Kč

5 dnů

9 400Kč

10 400Kč

Kroužky pro děti ve školkovém čase jsou v ceně školkovného.

Příspěvky na exkurze, divadla a akce nad rámec školkovného programu se hradí zvlášť, každý z rodičů tak přispívá pouze na tu akci, které se jeho dítě zúčastní.

Dopolední stravné (svačinka, oběd, pitný režim)se hradí zvlášť a cena je 93Kč.
Za celodenní stravné je cena 115kč. Stravné je možné odhlásit den předem do 15.30 hod